Saturday, 29 September 2012

Naaldzang September 22nd, 2012

Naaldzang September 22nd, 2012

Once again at the Kopje Troost we have lovely colors for you!
Opnieuw van de Kopje Troost hebben we prachtige kleuren voor u!

Veerke and I were a bit blue:
Veerke en ik waren een beetje blauw:

Naaldzang September 22nd, 2012

Naaldzang September 22nd, 2012


RedSamur was mostly blue:
RedSamur was meestal blauw:

Naaldzang September 22nd, 2012


But my favorite project this time was this Clapo-Ktus, also made by RedSamur:
Mijn favoriete project deze kier was een Clapo-Ktus, ook gemaakt door RedSamur:

Naaldzang September 22nd, 2012


Naaldzang September 22nd, 2012

Uh-oh, someone wants...tea?
Uh-oh, iemand wil ... thee?


Naaldzang September 22nd, 2012

Join us next time on October 20th!
Kom samen met ons de volgende keer op 20 oktober!


Click here to browse the newest photos from the Naaldzang photo set!
Klik hier om de nieuwste foto's in de Naaldzang foto set te zien!

No comments: