Tuesday, 21 August 2012

Naaldzang August 18th, 2012

Hello, everyone! I'm back and glad to be back!
Hallo, allemaal! Ik ben terug en blij om terug te zijn!


Naaldzang August 18th, 2012

Miguel's bright and cheerful colors were a sight for sore eyes!
De vrolijke kleuren vab Miguel waren mooi om te zien!


Naaldzang August 18th, 2012

Speaking of bright colors, I busied myself with a Storm Cloud Shawlette.
Spreken van felle kleuren, ik was bezig met een Storm Cloud Shawlette.


Naaldzang August 18th, 2012

Sini was knitting away on mitt for herself...
Sini was een handschoen voor haarzelf aan het breien...


Naaldzang August 18th, 2012

...while Julie added some bling to this pretty blue scarf.
...terwijl Julie toegevoegd wat bling aan deze mooie blauwe sjaal.


Naaldzang August 18th, 2012

RedSamur brings a flying pony to life!
RedSamur brengt een vliegende pony tot leven!


Naaldzang August 18th, 2012

Join us next time on September 22nd!
Kom samen met ons de volgende keer op 22 september!


Click here to browse the newest photos from the Naaldzang photo set!
Klik hier om de nieuwste foto's in de Naaldzang foto set te zien!

1 comment:

Redhead Samurai said...

Not just any pony! Rainbow Dash!