Tuesday, 23 October 2012

Naaldzang October 20th, 2012

Naaldzang October 20th, 2012

Autumn has come to Brugge!
De herfst is gekomen naar Brugge!


Naaldzang October 20th, 2012

Our group was small, but cozy. :)
Onze groep was klein, maar gezellig. :)


Naaldzang October 20th, 2012

Speaking of cozy, my son models one of the warm caps that RedSamur is kindly knitting for soldiers.
Spreken van gezellige, mijn zoon gemodelleerd een van de mutsjes die RedSamur is voor de soldaten aan het breien.


Naaldzang October 20th, 2012

Miguel's latest project was lovely, as always!
De nieuwste project van Miguel was zeer mooi, zoals altijd!


Naaldzang October 20th, 2012

Join us next time on November 17th!
Kom samen met ons de volgende keer op 17 november!


Click here to browse the newest photos from the Naaldzang photo set!
Klik hier om de nieuwste foto's in de Naaldzang foto set te zien!

No comments: