Sunday, 20 November 2011

Naaldzang November 12, 2011

Naaldzang November 12, 2011

Light and laughter characterized this meeting!
Licht en gelach gekenmerkt deze bijeenkomst!


Naaldzang November 12, 2011

A lovely group!
Een heerlijke groep!


Naaldzang November 12, 2011

Poezemadam knits happily
Poezemadam breit gelukkig


Naaldzang November 12, 2011

We were making everything from needlepoint—
We maakten van alles, van borduurwerk—


Naaldzang November 12, 2011

—to scarves—
—aan sjaals—


Naaldzang November 12, 2011

—Christmas ornaments—
—kerstballen—


Naaldzang November 12, 2011

—and socks!
—en sokken!


Naaldzang November 12, 2011

Does life get better? I submit that it cannot!
Heeft het leven beter worden? Ik geef toe dat het niet kan!


We come together next time on December 10th, at the Kopje Troost (from 2 to 5pm). For 2012 we will choose a fixed Saturday to come together.
Everyone is welcome!
We komen samen de volgende keer op 10 december, op het Kopje Troost (van 14u tot 17u). Voor 2012 zullen we één vaste zaterdag per maand kiezen.
Iedereen is welkom!


Click here to browse the newest photos from the Naaldzang photo set.
Klik hier om de nieuwste foto's in de Naaldzang foto set te zien.

3 comments:

yarnlot said...

It certainly does look as a lovely meeting!

bltcrochets said...

Oh...how I wish I could visit Belgium again! Your group looks wonderful!

AJ said...

Thank you!