Monday, 12 December 2011

Naaldzang December 10th, 2011

Brugge in December

Pretty lights and cold weather! Once again we meet in December.
Mooie lichtjes en koud weer! Opnieuw ontmoeten we in december.


Naaldzang December 10th, 2011

Detail of a gorgeous green sock, knitted by Yarnlot!
Detail van een prachtige groene sok, gebreid door Yarnlot!


Naaldzang December 10th, 2011

Naaldzang December 10th, 2011

Knitting and needlework! We were a small group this time, but cozy.
Breien en handwerken! We waren een kleine groep dit keer, maar gezellig.


sparkle tree

From everyone at Naaldzang, we wish you a safe and happy New Year!
Van iedereen op Naaldzang, wij wensen u een veilig en gelukkig Nieuwjaar!


this way to the knitting meeting!

From now on we will be meeting at the Kopje Troost from 2pm-5pm on the third Saturday of the month. We come together next time on January 21st!
Vanaf nu zullen we samen komen op het Kopje Troost, van 14u tot 17u, op de derde zaterdag van elke maand. We komen samen de volgende keer op 21 januari!


Click here to browse the newest photos from the Naaldzang photo set.
Klik hier om de nieuwste foto's in de Naaldzang foto set te zien.

2 comments:

yarnlot said...

Net een kerstsok met dat boompje, nog niet aan gedacht. Brugge was erg stemmig...

AJ said...

Jazeker :) It was good to see you!