Saturday, 29 October 2011

Naaldzang October 29th, 2011

Naaldzang October 29th, 2011

Our first meeting at the Kopje Troost!
Onze eerste bijeenkomst op het Kopje Troost!


Naaldzang October 29th, 2011

There was gorgeous beaded knitting by Yarnlot...
Er was prachtige breien met pareltjes door Yarnlot...


Naaldzang October 29th, 2011

And beautiful needlework by M.
En prachtige handwerken door M.


Naaldzang October 29th, 2011

Pleasant conversation was abundant!
Prettig gesprek was overvloedig!


Naaldzang October 29th, 2011

And lots of working with the needles, of course. ;)
En veel van het werken met de naalden, natuurlijk. ;)


magenta rose

A wonderful afternoon, complete with a stroll in the garden!
Een prachtige middag, compleet met een wandeling in de tuin!


We come together next time on November 12th, again at the Kopje Troost.
Everyone is welcome!
We komen samen de volgende keer op 12 november, opnieuw op het Kopje Troost.
Iedereen is welkom!


Click here to browse the newest photos from the Naaldzang photo set.
Klik hier om de nieuwste foto's in de Naaldzang foto set te zien.

P.S.: We hebben dus besloten om op 12 november en 10 december af te spreken, telkens van 14u tot 17u. Voor 2012 zullen we één vaste zaterdag per maand kiezen.

2 comments:

yarnlot said...

Het was een zeer aangename namiddag!

Redhead Samurai said...

en flor!