Thursday, 21 February 2013

Naaldzang February 16th, 2013

Naaldzang February 16th, 2013

Welcome to February!
Welkom op februari!


Naaldzang February 16th, 2013

It's a month of birthdays for RedSamur and myself, and just look at this fabulous crocheted kitty she made for me!
Het is de maand van de verjaardagen voor RedSamur en mijzelf. Kijk eens naar deze schattige poesje RedSamur heeft gemaakt voor mij!


Naaldzang February 16th, 2013

I got some more done on my multicolored shawl while my birthday kitty kept watch.
Ik heb wat meer gedaan op mijn veelkleurige sjaal terwijl verjaardag kitty bleef kijken.


Naaldzang February 16th, 2013

RedSamur was busy working on a warm and wooly cardigan, with cables!
RedSamur was druk bezig met een warm en wollig kabeltrui!


Naaldzang February 16th, 2013

Eventually Fleur the cat decided to investigate our proceedings. The embodiment of curious catness!
Uitendelijk heeft Fleur de kat besloten om ons een beetje te onderzoeken. Curieusneusje!


Naaldzang February 16th, 2013

One or two (or maybe more) delicious cookies were consumed with gusto. Thank you, Miguel! Join us next time on March 16th!
Een of twee (of misschien meer) heerlijke koekjes werden gegeten. Dank je wel, Miguel! Kom samen met ons de volgende keer op 16 maart!


Click here to browse the newest photos from the Naaldzang photo set!
Klik hier om de nieuwste foto's in de Naaldzang foto set te zien!

No comments: