Sunday, 27 January 2013

Naaldzang January 19th, 2013

Naaldzang January 19th, 2013

Happy New Year!!! We celebrated with these delicious cupcakes made by Miguel!
Gelukkig Nieuwjaar! We vierden met deze heerlijke cupcakes gemaakt door Miguel!


Naaldzang January 19th, 2013

The table was bright with baby knits, including this adorable sweater by Rozemie...
Baby dingetjes versierde de tafel, ook dit schattige trui van Rozemie ...


Naaldzang January 19th, 2013

...and this hat and bootie set made by me. Who can they be for, I wonder? ;)
...en deze mutsje en sokje set die ik gemaakt heb. Wie kan de gelukkige ontvanger zijn? ;)


Naaldzang January 19th, 2013

Naaldzang January 19th, 2013

We were a small group, but there was plenty of laughter and conversation...
We waren een kleine groep, maar er was veel lachen en praten...


Naaldzang January 19th, 2013

...and plenty of stitching!
...en veel steken!


Naaldzang January 19th, 2013

May your 2013 be full of blessings—join us next time on February 16th!
Ik wens u een gezegende 2013—kom samen met ons de volgende keer op 16 februari!


Click here to browse the newest photos from the Naaldzang photo set!
Klik hier om de nieuwste foto's in de Naaldzang foto set te zien!

No comments: