Friday, 2 May 2008

In the beginning, there was a stitch. / Het begon met een steek.

Sometime in September or October last year (2007) I taught myself how to knit again. Soon after, I discovered the world of Ravelry, a website dedicated to the world-wide knitting and crocheting community. There I joined the group "Knitters in Belgium", and when I found out that the founder Ameria of that group was also living in West-Flanders, we soon decided to join forces and start up our own sit and knit (or stitch 'n bitch) group. The idea was to keep it informal and fun, and so far, this concept works perfectly.

In september of october 2007 leerde ik dankzij een boek opnieuw breien. Het duurde niet lang voor ik de on-line wereld van Ravelry heb ondekt, een webstek voor mensen die graag breien en haken. Ik werd toen lid van "Knitters in Belgium", een groep beheerd door Ameria, die zoals ik in West-Vlaanderen thuis is. Wij hebben vlug besloten om een informele brei-, haak en spin-groep op te starten, en ondertussen hebben we al een half dozijn fijne samenkomsten achter de rug.
~°~
#1: 4 december 2007:
Thanks to the lively participation of Miss C, Anne V, Yarnlot, Ameria and myself, we had ourselves a very lovely (and international) first session. Other customers in the cafeteria were quite amused by our industrious little group.

Dankzij de enthousiaste deelname van Miss C, Anne V, Yarnlot, Ameria and myself, was het een vrolijke en international eerste samenkomst. De andere gasten in de cafetaria leken wel onder de indruk te zijn.
~°~
#2: 8 januari 2008:
A quiet session, probably because it was too close to the holidays. Ameria and I made the best of it, and we wrestled against splintering bamboo needles to help each other with the short row technique.

Een heel kalme samenkomst, omdat ze te dicht bij de feestdagen plaats vond waren er slechts twee mensen, Ameria en ik. Bamboe naalden van slechte kwaliteit maakten het niet gemakkelijk om te techniek "short rows" aan te leren.

#3: 5 februari 2008:
Due to vacation and it being my birthday, this was probably our most spectacular meeting so far: Dominque from Leuven joined us for the first time, as well as Ameria and her husband and her son, my father in law (those three "boys" were non-stitchers), my sister in law with a crochet project and Lady the dog.

Omdat het vakantie was en ook mijn verjaardag, werd deze samenkomst heel speciaal. Dominique kwam van Leuven af om deel te nemen, en zo ontmoette zij Ameria, haar man, hun zoon, mijn schoonvader (geen van die drie "jongens" durfde de naalden te grijpen), mijn schoonzus met een haak-project en Lady de hond.
~°~
#4: 4 maart 2008:
A lonely meeting for Ameria and her husband, as nobody else could make it that day.
:(
De meest eenzame samenkomst ooit, behalve Ameria en haar man kon niemand afkomen.
~°~
#5: 1 april 2008:
This meeting was probably the one that provoked the most reactions of the other customers. AnneV's spinning caught everybody's attention, later that afternoon she gave our British guest Arianwen an introduction to the way of the drop spindle. Dominique's lace shawl drew a couple of non-knitting eyes to her, and people were amused by my crochet project - an octopus. Three senior citizens came to our table to ask about the different things we were making, a grandmother and her five grand-children sat next to us, watched in awe and struck up a conversation, and towards the end of the gathering, a lady commented that we should be part of a TV programme.

Tijdens deze samenkomst kregen we de meeste aandacht van andere mensen. AnneV was met een drop spindle bezig, wat de mensen fascineerde. Later gaf ze ook nog een kleine demonstratie aan onze Britse gast Arianwen. Dominique was er ook weer, deze keer met een groot omslagdoek, dat ze gebreid had. En sommigen lachten met mijn project - een gehaakte octopus. Drie oudere Bruggelingen kwamen naar ons toe om een aantal vragen te stellen. Een grootmoeder zat met haar vijf kleinkinderen naast ons en het duurde niet lang, voor de kindjes kwamen kijken en grootmoeder een babbeltje met ons sloeg. Toen het al bijna tijd werd om naar huis te gaan, zei nog een dame, dat we op TV zouden moeten, om te laten zien hoe een groep vrouwen hun handwerk nagaat.
~°~
#5: 6 mei 2008:
Ameria and I will be there. Sit and knit with us!

Ameria en ik zullen er zijn. Wat steek jij uit?

~°~ RedSamur


1 comment:

yarnlot said...

It was nice reading about the past gatherings...Congratulations with the new blog!