Saturday, 16 June 2012

Naaldzang June 16th, 2012

Naaldzang June 16th, 2012

We meet again!
We ontmoeten elkaar weer!


Naaldzang June 16th, 2012

RedSamur was making a Hitchhiker scarf. Lovely greens!
RedSamur was een Hitchhiker sjaal aan het maken. Mooie groen!


Naaldzang June 16th, 2012

WiQued visited us and brought along her fabulous cabled socks.
WiQued bezocht ons en bracht langs haar fantastisch bekabelde sokken.


Naaldzang June 16th, 2012

Also to be seen were Jenarita's spiffy Skew socks...
Ook interesant waren de Skew sokken van Jenarita...


Naaldzang June 16th, 2012

...and this blast from the past in the form of M's cassette needlework. Fab!
...en deze nostalgie in de vorm van cassette M's handwerken. Prachtig!


Naaldzang June 16th, 2012

Outside on the terrace, we had plenty of sunshine!
Buiten op het terras, hadden we veel zon!


Naaldzang June 16th, 2012

And there were plenty of smiles to go around. :)
En er waren veel glimlachen om rond te gaan. :)


Naaldzang June 16th, 2012

Join us next time on July 21st!
Kom samen met ons de volgende keer op 21 juli!


Click here to browse the newest photos from the Naaldzang photo set!
Klik hier om de nieuwste foto's in de Naaldzang foto set te zien!

No comments: