Wednesday, 21 March 2012

Naaldzang March 17th, 2012

Naaldzang March 17th, 2012

Celebrate Spring with a kiss! ;)
Vier de lente met een kus! ;)


Naaldzang March 17th, 2012

We were a small group, with me, M, and Sini in attendance.
We waren een kleine groep, met mij, M en Sini in opkomst.


Naaldzang March 17th, 2012

Then Fleur decided to join us!
Toen Fleur besloten om met ons mee!


Naaldzang March 17th, 2012

While M was stitching and Sini was making a knitted toy, I worked on my first fingerless glove ever.
Terwijl M werd stiksel en Sini was het maken van een gebreid speelgoed, heb ik gewerkt aan mijn eerste vingerloze handschoen ooit.


Naaldzang March 17th, 2012

Toy hippo in progress!
Toy Hippo aan de gang!


Naaldzang March 17th, 2012

Come knit with us next month, on April 21st!
Kom breien met ons volgende maand, op 21 april!


Click here to browse the newest photos from the Naaldzang photo set.
Klik hier om de nieuwste foto's in de Naaldzang foto set te zien.

No comments: