Tuesday, 14 June 2011

Naaldzang June 7th, 2011

Naaldzang June 7th, 2011

Here we are, together again!
Hier zijn we, nog een keer samen!


Naaldzang June 7th, 2011

Nathom's stranded knitting! Lovely.
Nathom's jacquard muts! Heerlijk.


Naaldzang June 7th, 2011

Nathom also played the part of the paparazzi... ;)
Nathom speelde ook de paparazzi... ;)


Naaldzang June 7th, 2011

I modeled a sweet fingerless glove that was knitted by Jan—his own design!
Ik heb een schattige vingerloze handschoen gemodelleerd, die is gebreid door Jan—zijn eigen ontwerp!


Naaldzang June 7th, 2011

Jan helps R to turn a heel.
R heeft iets geleerd van Jan.


Naaldzang June 7th, 2011

Poezemadam showed off her colorful sweater-in-progress.
Poezemadam was trots op haar kleurrijke toekomstige trui.


Naaldzang June 7th, 2011

RedSamur was also busy with fingerless gloves.
RedSamur was ook bezig met vingerloze handschoenen.


Naaldzang June 7th, 2011

See you next time!
Tot de volgende keer!


Click here to browse the newest photos from the Naaldzang photo set.
Klik hier om de nieuwste foto's in de Naaldzang foto set te zien.

No comments: